Επισκεψιμότητα / Traffic Stats for aee.gr

 

(Ιανουάριος - January 2010) 

 

Η επισκεψιμότητα στο www.aee.gr, που βασίζεται σε στοιχεία του διακομιστή (για τα προηγούμενα έτη δεν υπάρχουν διαθέσιμα αντίστοιχα δεδομένα).

 

Έτος /Year

Αρ. επισκέψεων / No of visits

 

 

2005

57.553

2006

82.037

2007

102.371

2008

97.246

2009

104.243

 

 

 

The traffic statistics for www.aee.gr, based on server's data (for the previous years no co-respective elements are available).

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                 RETURN TO THE CONTENTS