ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Η σφραγίδα της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος φέρει τη μορφή του φιλόσοφου Αριστοτέλη, αναγνωρισμένου επίσης και σαν ιδρυτή τής Ανθρωπολογίας, ο οποίος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρώτους που συνέλαβε την ιδέα της εξέλιξης της ζωής:

- Η φύση μεταβαίνει συνεχώς από τα άψυχα στα ζώα, διαμέσου των ζώντων που δεν είναι ζώα (Στμ.: π.χ. τα φύλλα των φυτών, οι μικροοργανισμοί), με αποτέλεσμα τα συγγενή μεταξύ τους (Στμ: έμβια όντα) να φαίνεται ότι διαφέρουν ελάχιστα (Α-Ι, π. Ζ. Μορ. 681, α31).

Δεκατρία χρόνια μετά την δημοσίευση της «Καταγωγής των ειδών», το 1872, αναγνωρίστηκε ότι ο Δαρβίνος εν πολλοίς βασίστηκε στις ιδέες τού Αριστοτέλη για την διατύπωση των δικών του θεωριών.

ARISTOTLE

The seal of the Anthropological Association of Greece bears the figure of philosopher Aristotle, recognized also as the founder of Anthropology, who is among the first to conceptualize the idea of life's evolution:

- Nature passes in a continuous gradation from soulless to animals, through the living beings that are not animals (translator’s note: p.ex. the leaves of the plants, microorganisms), with the result the akin (t.n: living beings) are so close to each other that their difference seems infinitesimal (Α-Ι, π. Ζ. Μορ. 681, α31).


Thirteen years after the publication of "The origin of species", in
1872, was recognized that Darwin based his theory assai on Aristotle's ideas
.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                               ENGLISH CONTENTS